Om vinterdepression

Mange mennesker mister energi og får uforklarlige humørsvingninger om efteråret og vinteren. Måske lider de af vinterdepression også kaldet SAD (Seasonal Affective Disorder). Man kan også have svært ved at koncentrere sig og komme op om morgenen. For nogle er symptomerne meget konkrete og kan være direkte årsag til lavere livskvalitet og højt stressniveau.
Forskning har vist at ca. 10% af befolkningen bliver ramt af decideret vinterdepression (SAD) og omkring 25% får mildere symptomer, bedre kendt som vintertræthed også kaldet sub-SAD.
Hvis du lider af nogen eller flere af følgende symptomer, specielt mellem september og april måned, har du med stor sandsynlighed vinterdepression eller vintertræthed.

  • Søvnproblem, sover lidt for længe og er alligevel ikke frisk, har svært ved at vågne helt.
  • Overdreven appetit, spiser for meget, især søde sager, giver vægtforøgelse.
  • Deprimeret, fortvivlet, sur, trist, bekymret, svært ved at overkomme hverdagen.
  • Sociale problemer, undgår kontakt, bliver hurtigt irriteret, reduceret sexlyst.
  • Apatisk, mindre livslyst og energi, koncentrationsbesvær.
  • Fysiske symptomer, ofte ledsmerter eller maveproblemer, reduceret immunforsvar.

Hvad fremkalder SAD?

SAD opstår som følge af mangel på sollys i efteråret og om vinteren. Problemet er hverken psykosomatisk eller indbildt. Forskere har fundet bevis for at lys påvirker de kemiske processer i hjernen, som kontrollerer døgnrytmen og humøret.
Nervecentrene i hjernen, som kontrollerer vor døgnrytme, bliver stimuleret af den lysmængde som rammer øjnene. Om natten producerer koglekirtlen i hjernen et hormon kaldet melatonin, som gør os trætte. Ved solopgang stopper produktionen af melatonin. På mørke vinterdage får øjnene ikke tilstrækkelig med lys til at melatoninproduktionen stoppes og vi føler os derfor stadig trætte, når vi skal op om morgenen.
Nye undersøgelser har vist, at lyspåvirkningen hæmmer produktionen af melatonin og fremmer produktionen af hormonet serotonin. Serotonin er en neurotransmitter, et stof som hjælper en nervecelle med at sende signaler til næste hjernecelle. Mangel på serotonin er kendt for at være en af årsagerne til depression.

Hvorfor er lysterapi effektivt?

Årsagen til SAD er mangel på lys og den bedste måde at afhjælpe SAD på, er at tilføre mere lys. Den mest effektive ”behandling” er at rejse til et solrigt sted om vinteren. Men i og med de fleste af os er afskåret fra den mulighed, er den næstbedste løsning at anvende lysterapi.

Lysterapi opnås sædvanligvis ved brug af lysterapilamper, som giver et stærkere lys end almindelige glødelamper. Jo stærkere lyset er jo kortere tid skal man opholde sig i lyset. Den optimale behandlingstid er 15 til 45 min. og helst om morgenen. Den anbefalede maksimale lysstyrke er 10.000 lux og afstanden til lampen varierer fra omkring 50 til 75 cm.

Man behøver ikke at kigge direkte ind i lyset, men kan sagtens se TV, arbejde på Pc’en, læse eller gøre noget andet samtidig med lysterapien.

Mennesker i alle aldre kan have glæde af lysterapi, hvis de føler sig sløve, trætte og uoplagte. Det gælder selv sagt specielt dem, som lider af decideret vinterdepression, men erfaring viser, at også alle andre - gamle som unge, herunder sløve teenage børn - kan have meget stor glæde af lysterapi. Energiniveauet forøges, sløvheden og andre symptomer formindskes, livet føles mere let og man ser mere lyst på tingene.

En solopgangssimulator er et effektivt supplement til lysterapi.  

Hvad siger kunderne?

Vi har fået mange positive tilkendegivelser fra kunder, som har stor glæde af vore lysterapilamper. Således fortæller pensionsrådgiver Gertrud Trier Graabæk fra Nordea Liv & Pension, at hun i mange år har lidt af vinterdepression og sidste år var sygemeldt i 17 dage - blandt andet som følge af depression og angst, som er nogle af symptomerne på vinterdepression. Hun er ikke i tvivl om, at lyset fra lysterapilampen hjælper hende igennem den mørke tid.

Områdedirektør Anne-Grethe Laursen fra Spar Bank i Grønland har stået for anskaffelsen af lysterapilamper til samtlige 40 medarbejdere og her er alle meget glade for initiativet. Hun fortæller, at medarbejderne bliver helt klart gladere og mere klare i hovederne.

Links: